SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum

OM kód: 203041/005 | 6000 Kecskemét, Katona József tér 4.

Intézmény logo

Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2024. jan. 2.


Akócsiné Patkós Erzsébet

  • beiskolázás
  • felvételi

Felvételi tájékoztató nyolcadikosoknak

A tájékoztató tartalmazza az iskolánkba jelentkező nyolcadikos tanulóknak a felvételi követelményeket, a tanulmányi területek kódjait és a felvételi eljárás főbb időpontjait. Az iskola OM azonosítója: 203041/005

Felvételi tájékoztató nyolcadikosoknak

Felvételi követelmények:
Az általános iskolai eredményeket (7. év végi és 8. félévi osztályzatok készségtárgyak nélkül) és a központilag kiadott, az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középiskolák számára készített magyar nyelvi és matematika feladatlapok eredményét vesszük figyelembe.

A felvételi pontszámítás, a jelentkezők rangsorolásának módja az 5 éves  képzésen:

Anyanyelv központi írásbeli vizsga pontszáma * 0,6 (maximum: 50* 0,6 = 30 pont)
Matematika központi írásbeli vizsga pontszáma * 0,8  (maximum: 50* 0,8 = 40 pont)
Hozott pontok a 7. év végi és 8. félévi jegyekből számított átlag * 6    (maximum: 5* 6   =    30 pont)
(készségtárgyak nélkül)  
  Összes elérhető pont:   100 pont

 

A felvételi pontszámítás, a jelentkezők rangsorolásának módja a 6 éves magyar-angol kéttanítási nyelvű képzésen

Anyanyelv központi írásbeli vizsga pontszáma * 0,5 (maximum: 50* 0,5 = 25 pont)
Matematika központi írásbeli vizsga pontszáma * 0,6 (maximum: 50* 0,6 = 30 pont)
Hozott pontok a 7. év végi és 8. félévi jegyekből számított átlag * 5   (maximum: 5* 5   =    25 pont)
(készségtárgyak nélkül, idegen nyelv kétszeres súllyal)  
Idegen nyelv szóbeli vizsga maximum 20 pont
  Összes elérhető pont:   100 pont

 

Az így kiszámolt százalék alapján rangsoroljuk a felvételizőket. Pontegyezőség esetén az ötéves képzésen a matematika központi írásbeli vizsga eredménye, a két tanítási nyelvű képzés esetén pedig a szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmény alapján állapítjuk meg a sorrendet.

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő diákok esélyegyenlőségét biztosítjuk a felvételi eljárás során, amennyiben ilyen irányú kérelmüket és a szakértői vizsgálati eredményüket mellékelik a felvételi lapjukhoz. Az írásbeli felvételi dolgozat értékelése során figyelembe vesszük a szakértői véleményt, amelyről határozatot hozunk.

Induló képzéseink:

A tanulmányi terület kódja: 0311

Képzési idő: 5 év

Tanulmányi terület: Gazdálkodás és menedzsment ágazati kerettantervre épülő képzés

Megszerezhető szakképesítés: pénzügyi – számviteli ügyintéző, válllakozási ügyviteli ügyintéző

Idegen nyelv: angol vagy német
A felvehető tanulók száma: 96 fő
 
A tanulmányi terület kódja: 0315
Képzési idő: 6 év
Tanulmányi terület: magyar-angol két tanítási nyelvű, nyelvi előkészítővel induló, gazdálkodás és menedzsment)ágazati kerettantervre épülőképzés
Megszerezhető szakképesítés: pénzügyi – számviteli ügyintéző, vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Célnyelv: angol
 A felvehető tanulók száma: 32 fő

A felvételi eljárás főbb időpontjai:

2023. 11. 30.

A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.

2024. 01. 20.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2024. 01. 20. 10.00

Egységes írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamos, általános tantervű képzésre jelentkezők számára a középfokú intézményekben.

Az írásbeli felvételi vizsga két részből áll: anyanyelv (45 perc) és matematika (45 perc)

2024. 01. 30. 14.00

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a nyolcadik évfolyamos, általános tantervű képzésre jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2024. 01. 25.

8.00 és 16.00 között

A kiértékelt írásbeli dolgozatokat a vizsgázó és gondviselője megtekintheti az iskola képviselőjének jelenlétében.

2024. 02. 09.

Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. Az értékelő lapokat a tanuló vagy törvényes képviselője átveheti az iskola titkárságán.

2024. 02. 21.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

2024.03.07. Szóbeli felvételi vizsga a két tanítási nyelvű osztályokbe jelentkezőknek.

2024. 03. 22.

A középfokú iskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket, amely megtekinthető az iskola aulájában és honlapján.

2024. 04. 08-10.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2024. 04. 22.

A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket megküldi a Felvételi Központnak.

2024. 04. 26.

A Felvételi Központ elküldi a középfokú iskoláknak az egyeztetett felvételi jegyzéket.

2024. 05. 02.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2024. 06. 01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

  •  

KAPCSOLÓDÓ HÍREK


Tájékoztató

Általános tájékoztató nyolcadikosoknak 2024-2025-ös tanévre

Ismertető

2024. jan. 2.


Akócsiné Patkós Erzsébet

Szóbeli felvételi két tanítási nyelvű képzésre jelentkezőknek

Szóbeli felvételi két tanítási nyelvű képzésre jelentkezőknek

Az angol-magyar két tanítási nyelvű képzésre jelentkezőknek szóbeli felvételi vizsgát kell tenniük angol nyelvből. A szóbeli vizsga időpontja: 2024. március 7.

2024. febr. 27.


Akócsiné Patkós Erzsébet

Tájékoztatás a felnőttek oktatásáról

Tájékoztatás a felnőttek oktatásáról

Gazdálkodás és menedzsment ágazaton két szakmára várjuk a felnőttek jelentkezését. Megfelelő számú jelentkező esetén indul a képzés.

2024. máj. 8.


Akócsiné Patkós Erzsébet


Partnereink

SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum


Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum

6000 Kecskemét, Katona József tér 4.

Telefon: +3676508277

E-mail: kada@kecskemetiszc.hu

OM azonosító: 203041/005

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002286


2024Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum